آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کم نوری یا خاموشی چراغ

چراغ – کم نوری یا خاموشی

کم نوری یا خاموشی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چراغ می‌سوزد ولی نوری ندارد و تاریک است تعبیرش این است که کدبانو یا زن یا خدمتکار دچار رنج و زحمت می‌شوند.اگر ببینی چراغ در حال خاموش شدن است، یـعـنـی کدبانوی خانه از دنیا می‌رود،…
متن دوم