آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کمند

کمند

کمند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کمند انداخته‌ای و مردی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که از شخص بزرگی یاری و کمک می‌خواهی‌‌‌‌‌ (چنانچه جنس کمند از ریسمان باشد، تعبیرش این است که از مؤمن یاری و کمک می‌خواهی)، ولی اگر نتوانستی کسی را…

طناب – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب میتابی (رشته‌ها را به هم می‌پیچانی تا طناب درست شود)، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تابیدن و تاب دادن طناب عبارتند از: 1- سفر…
متن دوم