آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کلیسا

یهودی

یهودی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یهودی شده‌ای، تعبیرش این است که در مسیر «بدعت» حرکت می‌کنی، بر خداوند دروغ می‌بندی و یهودیها را یاری خواهی کرد و حرف‌های آن‌ها را قبول داشته و تأیید می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:…

ناقوس

ناقوس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ناقوس، مردی منافق می‌باشد.اگر در خواب ببینی ناقوس می‌زنی، تعبیرش این است که با مردی منافق و دورو همنشین می‌شوی و حرف دروغ می‌زنی .اگر ببینی ناقوس را شکسته‌ای، یـعـنـی از دروغ توبه می‌کنی.امام صادق (ع)…

مسیحی

مسیحی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر…

کلیسا

کلیسا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد) . کلیسا

عبادتگاه یهودیان

عبادتگاه یهودیان (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر…

صلیب

صلیب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، یـعـنـی برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی، ابراهیم…
متن دوم