آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کفش سفید

کفش – رنگ‌های کفش

رنگ‌های کفش ● سیاه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفش تو سیاه می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی. ● سبز: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کفش تو سبز می‌باشد، یـعـنـی با زنی باحجاب ازدواج می‌کنی . ● قرمز: ابن…
متن دوم