آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب کاچی

کاچی

کاچی (اول روش تعبیر را مطالعه کن و در صورتی که در آن گفته شده تعبیرها را مطالعه کنید می توانی مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاچی را با شکر و بادام و کنجد و یا همراه عسل خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازۀ…
متن دوم