آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چوب

صندل (نوعی چوب)

صندل (نوعی چوب) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صندل داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند. اگر ببینی صندل سفید داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صندل عبارتند…

چوب

چوب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوب، نفاق و دوروئی می‌باشد ‌‌‌‌‌ و بین چوب صاف و کج تفاوتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب چوب، مرد دورو و منافق است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان فاسد و منافق و دورو…
متن دوم