آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چنگال پرنده

دراج

دراج ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دراج، زنی زیبا ولی بداخلاق می‌باشد که با شوهرش ناسازگار است.اگر در خواب ببینی دراج گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج خواهی کرد ، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی…

چنگال پرنده

چنگال پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها چنگال داری، تعبیرش این است که توان و قوتِ کسب رزق و روزی را به دست می‌آوری و بر دشمنانت پیروز خواهی شد.اگر ببینی چنگال پرنده‌ای در اختیار و در دست تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه…
متن دوم