آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چشمه

چشمه

چشمه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چشمه زلال و گوارا، شخصی بزرگ و سرور و جوانمرد و بخشنده می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فِیهَا عَیْنٌ جَارِیَةٌ _ در آن چشمه‌ای روان است (غاشیه-12)، ولی اگر آب چشمه تیره و ناخوشایند باشد، یـعـنـی…

خوردن آب جوی

خوردن آب جوی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، تعبیرش این است که به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی. اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی…
متن دوم