آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب چای

قند

قند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قند خورده‌ای، تعبیرش این است که کاری را با عجله انجام می‌دهی و از آن پشیمان می‌شوی .اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از قند هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قند…
متن دوم