آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیمانه

پیمانه

پیمانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیمانه، نظم و نظام کار و انصاف و عدالت با مردم می‌باشد، خصوصاً اینکه پیمانه راست و درست باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی راستگو و منصف است که مردم را به حقشان می‌رساند، ‌‌‌‌‌ و…
متن دوم