آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پشه

حشره

حشره .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو کرم و یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست…

پشه

پشه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، تعبیرش این است که بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد). ابراهیم کرمانی…
متن دوم