آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

نردبان

نردبان امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر انسان‌های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد، ولی تعبیرش برای انسان‌های «فاسق» نفاق و دوروئی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی،…
متن دوم