آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پاچه

پاچه

پاچه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ و یا اگر پاچه گاو باشد، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی…
متن دوم