آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پارچه

سفره

سفره ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سفره، مسافرتی با سود و منفعت می‌باشد، و هر چقدر سفره بهتر و بزرگتر باشد، سود و منفعت مسافرت بیشتر می‌شود، ولی اگر ببینی سفره کوچک و خالی است، یـعـنـی سود و منفعت مسافرت کمتر خواهد بود.ابن سیرین…
متن دوم