آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورود یا خروج از روستا

ورود یا خروج از روستا

ورود یا خروج از روستا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .اگر در خواب ببینی وارد روستا…
متن دوم