آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نیزه

نیزه

نیزه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط نیزه داشته و سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند یا برادر می‌شوی، ولی اگر سلاح دیگری هم داشته باشی، یـعـنـی حکم و فرمان تو در سرزمین‌ها جاری می‌شود، همچنین اگر ببینی همراه نیزه کوتاه…

کلاه خود

کلاهخود ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلاهخود، چیزی است که با مکر و حیله خودت را از آن حفظ می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی سر تو کلاهخود می‌باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند زیرکی می‌شوی و هر کم و زیادی که در کلاهخود…

سپر

سپر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی به غیر از سپر هیچ سلاح دیگری در دست نداری، تعبیرش این است که مرد خوب و بافرهنگی می‌شوی که دوستان و برادران را به اندازه بزرگی سپری که دیده‌ای از آفات و ضررهای امور ناخوشایند حفظ خواهی کرد.اگر در خواب…

زوبین

زوبین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زوبین در دست داری و به غیر از آن سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه زوبین سلاح‌های دیگری…

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه)

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه) جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پیکان، حرف قوی و محکمی است که به دشمن می‌زنی، خصوصاً اینکه پیکان تو فولادی و براق باشد، ولی اگر شکسته یا زنگ زده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. پیکان ( نوک تیز سر تیر…
متن دوم