آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نکیر و منکر

نکیر و منکر

نکیر و منکر ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نکیر و منکر از تو سوال پرسیده‌‌اند، تعبیرش این است که پادشاه تو را بازخواست و مواخذه و سوال و جواب می‌کند و اگر جواب نکیر و منکر را درست دادی، تعبیرش این است که از عذاب و کیفر پادشاه…

فرشته – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها به شکل زن‌ها می‌باشند، تعبیرش این است که بر خداوند نسبتهای دروغ می‌گویی و بر او دروغ می‌بندی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ…
متن دوم