آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نوک تیز سر تیر

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه)

پیکان ( نوک تیز سر تیر یا نیزه) جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پیکان، حرف قوی و محکمی است که به دشمن می‌زنی، خصوصاً اینکه پیکان تو فولادی و براق باشد، ولی اگر شکسته یا زنگ زده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. پیکان ( نوک تیز سر تیر…
متن دوم