آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نقره

نقره

نقره همچنین به تعبیر چیزی که از نقره بوده است مراجعه شود. ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند (دلیل این…

زیورآلات

زیورآلات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلات، مال و اموال و همچنین زینت زنان و «کنیزان» می‌باشد (به اندازه‌ای که در خواب دیده‌ای).‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب زیورآلاتی که از جنس طلا می‌باشند، برای زنان ملک و دارائی، ولی تعبیرش برای…

دستبند زینتی

دستبند زینتی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دستبند برای زن‌ها، شوهر، ولی برای مردها غم و اندوه و تنگدستی می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که دستبند نقره دارد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه کمتری نسبت به انواع دیگر دستبند می‌شود. جابر…
متن دوم