آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نردبان

نردبان

نردبان امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر انسان‌های درستکار در خواب خودشان نردبان ببینند، تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد، ولی تعبیرش برای انسان‌های «فاسق» نفاق و دوروئی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی،…

دیوار – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.اگر ببینی بروی سقف یا دیوار خانه نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی به دنیا مغرور می‌شوی…
متن دوم