آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نخود

نخود

نخود تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نخود، غم و اندوه است (تر یا خشک فرقی نمی‌کند) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نخود را با گوشت پخته‌ای و می‌خوری، تعبیر غم و اندوه آن نسبت به بقیه حالت‌ها کمتر است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم…
متن دوم