آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نامه قیامت

قیامت – نامه یا کتاب اعمال

نامه یا کتاب اعمال ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ اعمالت در دست راست تو می‌باشد، تعبیرش این است که در راه خوب و مستقیم قرار داری، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَاَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ... _ ... و…
متن دوم