آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نارگیل

نارگیل

نارگیل تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی نارگیل داری، تعبیرش این است که از شخصی منجم حرف و سخنی می‌شنوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد. نارگیل

جوزبویا

جوزبویا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوزبویا، درستی دین و ایمان و همچنین دانستن علوم دینی می‌باشد.اگر در خواب ببینی جوزبویا می‌خوری، تعبیرش این است که علوم دینی کسب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن جوزبویا، تعلیم…
متن دوم