آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب نارنج

نارنج

نارنج حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه این میوه زرد رنگ می‌باشد ولی چون خوشبو بوده و از میوه‌های بهشتی می‌باشد، تعبیرش خوب است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک الی سه عدد نارنج داری، تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر بیشتر داشته باشی…

میوه‌های ترش

میوه‌های ترش حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های ترش، غم و اندوه است، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر چیزهای ترش، مخصوصاً میوه‌های ترش غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد .ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن گلابی ترش و ناخوشایند، غم و اندوه…

لیمو

لیمو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لیمو، بیماری می‌باشد و هیچ خیری در دیدن آن وجود ندارد.تعبیر خوردن شربت‌هایی که ترش و ناخوشایند هستند (مثل شربت ریواس و لیمو و نارنج و...) غم و اندوه می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری). لیمو

ترنج

ترنج حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه ترنج زرد رنگ می‌باشد، ولی میوه خوش بویی است و طعم و ظاهر خوبی دارد و می‌گویند که از میوه‌های بهشتی است از این رو تعبیر آن خوب می‌باشد، ‌‌‌‌‌همچنین تعبیر ترنج سبز بهتر از زرد است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز…
متن دوم