آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب منبر

منبر

منبر تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب منبر،«پادشاه» مسلمان می‌باشد.اگر در خواب ببینی بروی منبر شعر می‌خوانی یا حرف‌های غیر شرعی می‌زنی، تعبیرش این است که بیدین و رسوا می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تو را دار می‌زنند .تعبیرگری…

تخت

تخت ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تختی نشسته‌ای که چیزی رویش پهن نکرده‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.اگر ببینی تخت شکست و افتاد، یـعـنـی از جاه و مقام و بزرگی افتاده و حال و روز تو بد می‌شود.اگر ببینی روی تخت یا…
متن دوم