آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مناجات

دعا و مناجات

دعا و مناجات ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.اگر در خواب ببینی برای کسی دعا می‌کنی، تعبیرش این است که به انجام ظلم و فساد گرایش پیدا می‌کنی و امر به معروف نخواهی کرد. اگر ببینی برای شخص مظلومی دعا…

تعویذ

تعویذ تعویذ یعنی دعاها و آیات قرآنی و نام‌های خداوند و... و یا عباراتی غیر اسلامی که جهت در امان ماندن از بلایا و "چشم‌زخم" و... استفاده می‌شود و معمولاً بروی چیزی نوشته و آن را بر انسان، حیوان یا اشیا آویخته یا نصب می‌کنند. البته از…
متن دوم