آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسیحی

یهودی

یهودی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یهودی شده‌ای، تعبیرش این است که در مسیر «بدعت» حرکت می‌کنی، بر خداوند دروغ می‌بندی و یهودیها را یاری خواهی کرد و حرف‌های آن‌ها را قبول داشته و تأیید می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:…

مسیحی

مسیحی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با مسیحیان ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که دوست و طرفدار آن‌ها می‌شوی و اعتقادت به دین اسلام ضعیف خواهد بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مسیحی شده‌ای، دچار گمراهی و ضلالت شده و بر…

صلیب

صلیب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، یـعـنـی برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی، ابراهیم…
متن دوم