آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مسلمان شدن

مسلمان شدن

مسلمان شدن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی کافری به دست تو مسلمان شده است، تعبیرش کسی را از انجام گناه و نافرمانی از خداوند نهی می‌کنی و بازمی‌داری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی یهودی، مسیحی، مشرک یا بت‌پرست شده‌ای، یـعـنـی دچار گمراهی…
متن دوم