آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مستی

مستی

مستی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مستی، مال حرام و کاهلی و سستی در به جا آوردن نماز می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَاَنتُمْ سُكَارَى... _ هان ای کسانی که ایمان آورده‌اید،…

عقل و خرد

عقل و خرد جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن عقل، پدر و مادر می‌باشد، بطوریکه اگر آن‌ها غایب هستند و حضور ندارند، یـعـنـی دوباره آن‌ها را می‌بینی، ولی اگر از دنیا رفته‌اند، یـعـنـی دعا و صدقات و خیرات تو به آن‌ها می‌رسد.تعبیرگری می‌گوید: اگر…
متن دوم