آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مزه ترش

نارنج

نارنج حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: گرچه این میوه زرد رنگ می‌باشد ولی چون خوشبو بوده و از میوه‌های بهشتی می‌باشد، تعبیرش خوب است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی یک الی سه عدد نارنج داری، تعبیرش فرزند می‌باشد، ولی اگر بیشتر داشته باشی…

سرکه

سرکه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرکه، مال حلال و با برکت می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرکۀ ترش، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن سرکه خوب و نیک است، همانطور که پیغمبر(ص)…
متن دوم