آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب مرگ دختر

دختر – تولد و مرگ دختر

تولد و مرگ دختر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صاحب دختر شده‌ای، یا کسی به تو دختری بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه زیبایی او شادی و نشاط و برکت و نعمت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی دختر تو مرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی…
متن دوم