آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب محل درخت

درخت – محل درخت

محل درخت حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درختی که در خانۀ «پادشاه» باشد، خدمتکار پادشاه است.تعبیر دیدن هر درختی که در محل نماز خواندن یا مسجد سبز شده است (البته اگر نوع و گونۀ آن درخت برای تو آشنا نیست)، قوت در دین می‌باشد.جابر…
متن دوم