آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ماهی

ماهی

ماهی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازۀ زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد، جابر مغربی نیز…

قلیه

قلیه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت قلیه‌ای که "آب پز" شده است بهتر از قلیه‌ای است که بدون آب پخته شده و هر چه مزۀ قلیه بهتر باشد در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد.اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، تعبیرش این است…
متن دوم