آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لوبیا

نخود

نخود تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نخود، غم و اندوه است (تر یا خشک فرقی نمی‌کند) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نخود را با گوشت پخته‌ای و می‌خوری، تعبیر غم و اندوه آن نسبت به بقیه حالت‌ها کمتر است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم…

لوبیا

لوبیا ابن سیرین می‌گوید: چه در بیداری فصل لوبیا باشد و یا نباشد، و یا اینکه بصورت خام باشد یا پخته، تعبیر آن در خواب، غم واندوه است ‌‌‌‌‌ و سود و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد(دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…

عدس

عدس ● خود عدس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عدس خوب می‌باشد (زیرا حضرت ابراهیم(ع) آن را دوست داشت)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموالی را با غم و اندوه و ناراحتی از طرف زن‌ها به دست می‌آوری. ● کاشت عدس: ابراهیم…
متن دوم