آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لشکر

لشکر

لشکر جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است، تعبیرش این است که کفار دچار مصیبت می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است، یـعـنـی اسلام دچار اندوهی می‌شود (دفع بلا و…
متن دوم