آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لحاف

لحاف

لحاف ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لحاف، زن می‌باشد.  رنگ‌های لحاف ● سبز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لحاف سبز رنگی داری، تعبیرش این است که زن تو دیندار و باایمان خواهد بود . ● سفید: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لحاف سفید…
متن دوم