آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لجام

لجام

لجام ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لجامی که برای تو می‌باشد پاره شده است، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت تو کمتر می‌شود.اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی. از امام…
متن دوم