آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس و کلاه ابریشمی

ابریشم – لباس و کلاه ابریشمی

لباس و کلاه ابریشمی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لباس از ابریشم خام برای مردان ناپسند است، ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد، اصفهانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب لباس دیبای حریر و ابریشم، برای مردان بد است، ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد.…
متن دوم