آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس زمستانی

فصل لباس

فصل لباس ● لباس زمستانی در تابستان: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس زمستانی را در تابستان پوشیده‌ای، تعبیرش این است که دچار ترس و دلهره می‌شوی، یا اگر ببینی پوستین را در فصل تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج…
متن دوم