آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب لباس بارانی

لباس بارانی

لباس بارانی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بارانی پوشیده‌ای و در خدمت «پادشاه» هستی، تعبیرش این است که در بین مردم خوشنام می‌شوی و به خوبی از تو صحبت می‌کنند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان، پنبه یا پشم…
متن دوم