آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قله

تپه

تپه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بروی تپه‌ای که در دشت یا کوه قرار دارد،نشسته‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی شرافت و منزلت و برتری به دست می‌آوری، (شرافت و منزلت و برتری تو به اندازه گستردگی زمین اطراف تپه و کوه می‌باشد)، ‌‌‌‌‌…
متن دوم