آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قصاب

کتف حیوان

کتف حیوان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت شانه را باز کردی و رگ‌های آن را دیدی، تعبیرش این است که آن سال، پرباران خواهد شد، ولی اگر ببینی در آن شانه سیاهی زیادی وجود دارد، یـعـنـی آن سال، سالی پر از بلا و گرفتاری خواهد بود (دفع…

قصاب

قصاب (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر قصاب نباشی و در خواب ببینی که قصابی می‌کنی، تعبیرش این است که کسی را کشته یا مجروح…
متن دوم