آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قرقاول

قرقاول

قرقاول جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، زنی زیبا و ثروتمند و پرهیزکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، مرد خائن، و قرقاول ماده، زن فریبنده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر قرقاول، مال حرامی…
متن دوم