آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قرآن

قرآن – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای…

فال

فال ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فال می‌گیری و فال تو خوب شده است، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی ولی اگر فال تو بد شده تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فال عبارتند از:…

صحف

صحف تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحف ابراهیم (ع) می‌خوانی، تعبیرش این است که کسی تو را به راه راست هدایت می‌کند و راه و روشِ دینداری را نشان می‌دهد، ولی اگر ببینی که از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی با ریا و نفاق و دوروئی با مردم صحبت…

زبور

زبور ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب زبور می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به کار خیر علاقه‌مند می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌خوانی، یـعـنـی کار خوبی را انتخاب کرده و انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر…

تعویذ

تعویذ تعویذ یعنی دعاها و آیات قرآنی و نام‌های خداوند و... و یا عباراتی غیر اسلامی که جهت در امان ماندن از بلایا و "چشم‌زخم" و... استفاده می‌شود و معمولاً بروی چیزی نوشته و آن را بر انسان، حیوان یا اشیا آویخته یا نصب می‌کنند. البته از…

آیات – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حافظ قرآن شده‌ای، یـعـنـی علم و امانت را نگه داشته و حفظ خواهی کرد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مجلس قرائت قرآن مشغول گریه کردن هستی، یـعـنـی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را…
متن دوم