آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قبر

مرده – گذاشتن در قبر

گذاشتن در قبر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تو را در قبر گذاشته‌اند، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ - ثُمَّ اِذَا شَاء اَنشَرَهُ _ آنگاه دچار مرگ و سپس داخل…
متن دوم