آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب قبا

قبا – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبا دوخته‌ای، تعبیرش این است که زن خدمتکار استخدام می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قبا عبارتند از: 1- پناه 2- قوت 3- حجت و دلیل 4- سود و منفعت 5- حکمت 6- ریاست کردن بر شهر سایر…

جبه

جبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جبه، زن می‌باشد. امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زمستان است و جبه پوشیده‌ای، تعبیرش بهتر می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جبه پاکیزه و باز و گشادی داری، یـعـنـی زن تو نیک‌اندیش و خوش‌باطن…
متن دوم