آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فندق

فندق

فندق ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مغز فندق، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی فندق داشته‌ای، تعبیرش این است که از شخص خسیس و بخیلی به تو سود و منفعت می‌رسد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت فندق، مرد «عربی» است که…
متن دوم