آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فشردن انگور

شیره انگور

شیره انگور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرۀ انگور، سود و منفعت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ_ ...مردم عصیر (میوه‌ها و دانه‌های روغنی)می‌گیرند (یوسف-49).اگر در خواب ببینی شیرۀ تازه انگور…

انگور – فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور)

فشردن انگور (گرفتن عصاره و آب انگور) جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می‌فشاری، تعبیرش این است که به «پادشاهی» ستمگر خدمت می‌کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار…
متن دوم