آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فرشته

میکائیل

میکائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب میکائیل را با صورت اصلی‌اش ببینی، تعبیرش این است که بر دشمنان پیروز می‌شوی و به خواسته‌هایت می‌رسی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش ببینی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

کرام‌الکاتبین

کرام‌الکاتبین ابن سیرین می‌گوید: اگر یکی از کرام‌الکاتبین را ببینی، تعبیرش این است که اگر درستکار هستی به صلاح و خوبی دنیا و آخرت می‌رسی، ولی اگر بدکردار هستی، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی. کرام‌الکاتبین

فرشته – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها به شکل زن‌ها می‌باشند، تعبیرش این است که بر خداوند نسبتهای دروغ می‌گویی و بر او دروغ می‌بندی، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِینَ وَاتَّخَذَ مِنَ…

فرشته

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: فرشته‌ها مخلوقاتی روحانی و نورانی هستند، بنابراین تعبیر آن‌ها دو حالت دارد: 1-«پادشاهی» کامیاب و موفق و بادین و ایمان 2- شخصی شاد و لطیف و پرهیزکار و مطیع و فرمانبردار خداوند متعال، همانطور که در قرآن کریم آمده:…

عزرائیل

عزرائیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عزرائیل در آسمان است و خودت بروی زمین، تعبیرش این است که از هر کاری که مشغول هستی بر کنار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی عزرائیل بروی زمین و نزدیک تو می‌باشد، یـعـنـی از دنیا می‌روی.اگر…

جبرئیل

جبرئیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جبرئیل مهربان و خنده‌رو می‌باشد (همانطور که صورت اصلی او این طور است)، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت می‌رسی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش…

پری

پری تعبیرگری می‌گوید: در تعبیر خواب پری بین تعبیرگران اختلاف وجود دارد، بعضی گفته‌اند تعبیرش دشمن می‌باشد و بعضی دیگر هم گفته‌اند تعبیرش بخت و کامیابی در آن کاری که مشغول آن هستی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر…
متن دوم