آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب فراش

کارگر (مزدور)

کارگر (مزدور) منظور از کارگر یا مزدور کسی است که در مقابل دریافت پول کار می‌کند. (تعبیرهایی که در اینجا خواهیم گفت بدون استفاده از روش تعبیر کامل نخواهد بود و شاید خواندن آنها دردسرساز شود!).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کارگرانی…

فراش

فراش ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فراشی می‌کنی، تعبیرش این است که برای خودت یا دیگری زن خواهی گرفت. فراش

غلام

غلام احتمالاً امروزه تعبیرهای مربوط به غلام را می‌توان در مورد "نوکر" یا "مردی خدمتکار" نیز به کار برد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر غلام،«پادشاهی» و شادی و سرور می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده:فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ _ ما هم…
متن دوم